Programează-te la doctor

069186265
Logare
Româna

Preferința țării

Alege țara:
Alege Orașul:
Alege limba:

Politica de confidențialitate

Scopul acestui document este de a descrie cum colectam, utilizam si tratam Datele dumneavoastra in momentul utilizarii Platformei on-line .

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental , prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României si  Republicii Moldova. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care adunăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

1.Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Profimedicine este denumirea comercială a societatii GOODPROFI S.R.L. persoană juridică de naționalitate român, având sediul social în Bucuresti, Sector 6,  Splaiul Independentei ,nr.273,înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/3073/2018,având codul unic de înregistrare RO 38964011Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă transmitem orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră ,vă încurajăm să contactați Responsabilul Profimedicine  cu protecția datelor la adresa de e-mail goodprofi.com@gmail.com sau prin poștă sau curier la adresa Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independenței,nr.273

2.Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

În general, adunăm datele dumneavoastră  cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. 

3.Când vă creați un cont Profimedicine  ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele?

În cadrul paginii dumneavoastră  personale (Profilul meu) din platforma Profimedicine  aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, număr telefon, data nașterii, limbi vorbite, adresa oras, greutate, inaltime, etc.;Nu adunăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

4.Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

4.1.Pentru prestarea serviciilor Profimedicine în avantajul dumneavoastră .

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

4.1.1 crearea și administrarea contului în cadrul platformei Profimedicine;

4.1.2 prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, și facturarea acestora;

4.1.3 solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la serviciile achiziționate;

4.1.4 reîntoarcerea produselor conform prevederilor legale;

4.1.5 rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

4.1.6 asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la serviciile Profimedicine sau ale partenerilor din Profimedicine.

Prelucrarea datelor dumneavoastră  pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Profimedicine și dumneavoastră . De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

5.Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră  de cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră  fundamentale să nu fie afectate.

5.1  Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;

5.2 Contactarea Profimedicine folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră  pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dumneavoastră  fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră  cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră .

6.Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

6.1 Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Profimedicine față de atacuri cibernetice;

6.2 Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

6.3 Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

7.Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prestatorul va stoca Datele Personale oferite de Utilizatorului pe toata durata Contractului. La momentul incetarii Contractului, toate datele despre respectivul Utilizator vor fi sterse.Prestatorul nu isi asuma raspunderea pentru stergerea Datelor si de catre Clinicile/Policlinicile partenere la momentul incetarii Contractului dintre Prestator si Utilizator.

8.Cui transmitem datele dumneavoastră  cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

8.1 societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Profimedicine ;

8.2 partenerilor Profimedicine(medici, doctori, specialisti);

8.3  furnizorilor de servicii de plată/bancare;

8.4 altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră  de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

9.În ce țări transferăm datele dumneavoastră  cu caracter personal?

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră  cu caracter personal pe teritoriul României și Republica Moldova.Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dumneavoastră  cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dumneavoastră , precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

10.Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră  cu caracter personal?

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.Transmisia datelor dumneavoastră  cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU.În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră  cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

11.Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră  cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră , corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră  cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră  cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră  și dreptul la portabilitatea datelor.Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

11.1     Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dumneavoastră  cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Profimedicine. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dumneavoastră .

11.2     Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră  de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

11.3     Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dumneavoastră .Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul PROFIMEDICINE  cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati: 

– prin e-mail la adresa: contact@profimedicine.com  sau
– prin poștă sau curier la adresa:  mun. Chisinau, str. Ștefan cel Mare 65. of. 704