Programează-te la doctor

069186265
Logare
Româna

Preferința țării

Alege țara:
Alege Orașul:
Alege limba:

Termeni și condiții

1. PROFIMEDICINE  NU OFERA SERVICII MEDICALE

  Acest website (numit în continuare "site", "website", "platforma", "PROFIMEDICINE", "platforma PROFIMEDICINE") este administrat de GOODPROFI S.R.L cu sediul în județul BUCUREȘTI, Splaiul Independenței, nr. 273, sector 6, înregistrat în Registrul Comertului sub numărul J40 / 3073/2018 și are un număr unic de înregistrare RO 38964011.
Utilizarea acestui site web este supusă termenilor și condițiilor generale de acces și utilizare specificate mai jos, precum și respectării legilor aplicabile.Când vizitați site-ul, îl vizualizați și îl utilizați, acceptați condiții necondiționate și necondiționate care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care o puteți avea cu Profimedicine.
Utilizatorul confirmă că a citit și a acceptat integral acești termeni.Dacă nu acceptați Termenii de utilizare, părăsiți acest site.

Profimedicine este o platformă tehnologică care simplifică conectarea utilizatorilor la medicii autorizați pentru a furniza serviciile descrise în secțiunea 3 (Medical Information Services).
Toți furnizorii care oferă servicii prin Profimedicine sunt profesioniști independenți care sunt singurii responsabili pentru serviciile pe care le furnizează.Profimedicine nu practică medicină sau alte profesii licențiate și nu interferează cu practica medicală sau cu orice altă profesie licențiată a furnizorilor, fiecare dintre acestea răspunzând de serviciile lor și care nu îndeplinește cerințele aplicabile profesiei și licenței sale.NU TREBUIE UTILIZATĂ CA PLATFORMA PROFESIONALĂ PENTRU NECESITĂȚILE MEDICALE DE URGENȚĂ.

Dacă credeți că aveți asistență medicală de urgență de orice natură, apelați imediat la Serviciul Național de Urgență 112 sau treceți la cel mai apropiat spital sau la camera de urgență cât mai curând posibil.Serviciile furnizate de Furnizori pe platforma Profimedicine nu înlocuiesc asistența medicală primară. Rețineți că interacționarea cu un medic autorizat prin platforma Profimedicine nu este menită să înlocuiască întâlnirile cu medicul dumneavoastră primar permanent. Dacă nu aveți o relație stabilă cu un furnizor de îngrijire primară, sunteți încurajați să dezvoltați o astfel de relație.

1. Marca și dreptul de autor

Toate informațiile de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor de GOODPROFI S.R.L.  Nicio informație pe acest site nu poate fi reprodusă în parte, complet sau modificată fără permisiunea scrisă a Profimedicine. Toate drepturile rezervate Profimedicine. Este strict interzisa folosirea acestui site in scopul distrugerii sau degradarii sale, a continutului sau a sigurantei sale, precum si a discreditarii sau urmaririi penale a Profimedicine, a partenerilor sai, a furnizorilor sau a oricaror terte persoane care sunt strâns asociate cu aceasta.Profimedicine va aplica toate măsurile de securitate tehnice și organizaționale pentru a proteja datele pe care le controlează de orice manipulare, pierdere, distrugere sau acces neautorizat accidental sau deliberat.

2. Servicii oferite

Acest site web Profimedicine.com, deținut de GOODPROFI S.R.L, oferă acces la o platformă bazată pe web care vă permite să accesați serviciile de informații furnizate de furnizori, după cum este descris mai jos. Profimedicine, ofera utilizatorului / vizitatorului posibilitatea de a obtine informatii medicale prin intermediul comunicarii online cat mai curand posibil. 

PROFIMEDICINE  nu practică medicina sau orice alta profesie licențiată, și nu interferează cu practica medicală sau orice alta profesie licențiată .

Furnizorilor de informații despre sănătate, fiecare din aceștia fiind responsabil(ă) pentru serviciile ei/lui și în conformitate cu cerințele aplicabile profesiei și licenței ei/lui.
Serviciile de pe platforma Profimedicine sunt profesioniști independenți, responsabili exclusiv pentru serviciile oferite de fiecare dintre acestea. Nici Profimedicine, nici o terță parte care promovează Serviciile sau furnizează o legătură cu Serviciile nu va fi responsabilă pentru orice sfat profesional primit de la Furnizor prin intermediul Serviciilor.

Accesul la rețea se bazează numai pe parola și ID-ul utilizatorului medicii specialiști colaboratori pe baza unui acord de colaborare cu Profimedicine și a utilizatorilor / vizitatorilor care au citit și au acceptat termenii și condițiile, care vor conține drepturile și obligațiile fiecărei părți care acționează ca un acord de serviciu în conformitate cu legea.Serviciile  sunt furnizate de medici / specialiști de diferite specialități sau domenii de medicină. Pentru a utiliza serviciile, utilizatorul / vizitatorul trebuie să se înregistreze, să se conecteze la sistemul Profimedicine prin crearea unui cont personal. Fiecare medic / specialist este responsabil pentru informațiile pe care le creează și le oferă personal, precum și pentru modul în care utilizează aceste informații în interesul Utilizatorului / Vizitatorului, eliberând astfel GOODPROFI S.R.L.de la orice răspundere privind serviciile furnizate de medicii / specialiștii participanți. prin informațiile furnizate. Atât furnizarea de servicii asociate acestui site cât și informațiile și opiniile primite de la Utilizator / Vizitator de la medici / angajați NU REPREZINTĂDiagnosticul medical și fără recomandări pentru un tratament medical adecvat. Serviciile oferite nu înlocuiesc diagnosticul real al medicului / specialistului, care îl poate oferi consultantului, prin intermediul interacțiunii directe a utilizatorului / vizitatorului, medicului / specialistului. SERVICIILE SUNT OBIECTIVE GENERALE GENERALE DE EDUCAȚIE ȘI NU SERVICIILE PENTRU MEDICINĂ MEDICALĂ.Furnizorii pot furniza informații și / sau informații generale despre boli și boli, precum și modul în care pot fi tratați în Republica Moldova și România.

3. Pierderea responsabilității

Conținutul informațional se referă la descrierea activităților și serviciilor Profimedicine cu un anumit grad de detaliere. Profimedicine nu este responsabil pentru pierderea de date sau informații ca urmare a întârzierilor cauzate de evenimente care nu sunt controlate de Profimedicine, furnizorii sau erorile utilizatorului. Profimediicine exclude toate ofertele sau garanțiile care:

3.1 serviciul trebuie să fie neîntrerupt sau fără erori;

3.2 orice defecte vor fi reparate;

3.3 serviciul sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorului este lipsit de viruși sau de alte componente care pot dăuna utilizatorilor și nu pot fi trași la răspundere pentru acțiunile pe care le luați pe baza acestor informații sau servicii.

În nici un caz, Profimedicine nu va fi răspunzător pentru daune directe sau indirecte rezultate din sau în vreun fel legate de utilizarea sau funcționarea serviciilor / serviciilor oferite / oferite de acest site sau de site-uri web în legătură cu acestea. Profimedicine nu oferă garanții cu privire la:

3.4 evitați utilizarea inutilă sau distructivă a sitului,

3.5 nu dăuna altor sisteme care utilizează site-ul.

4. Garanții și limitări

Profimedicine nu este răspunzătoare dacă utilizatorii nu pot accesa site-ul pentru o perioadă nelimitată de timp din motive tehnice sau comerciale. Profimedicine își rezervă dreptul de a modifica în parte sau în întregime conținutul informațiilor furnizate pe site în orice moment fără notificare prealabilă către Utilizatorul sau Furnizorul respectiv.Profimedicine nu oferă nicio garanție cu privire la starea de funcționare a calculatorului personal al respectivului utilizator sau furnizor. Profimedicine își rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe acest site fără o notificare prealabilă către Utilizator. Acest site va fi liber accesibil și utilizatorii își vor asuma în mod necondiționat și necondiționat responsabilitatea pentru accesul la acest site. Profimedicine nu permite persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani să creeze conturi care să permită accesul la site-ul nostru.

5. Utilizarea serviciilor de către minori

Serviciile sunt disponibile pentru a fi folosite de minori, dar sunt prezente doar cu sprijinul părinților sau tutorelui legal. Dacă vă înregistrați ca părinte legal sau tutore în numele unui minor, sunteți singurul responsabil pentru respectarea acestor Termeni de utilizare.

6. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

Potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 506/2004 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice GOODPROFI S.R.L îndeplinește sarcina de a folosi în siguranță și numai în anumite scopuri utilizarea datelor personale pe care ni le furnizați în legătură cu dvs., cu un membru al familiei sau cu o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a trimite mesaje electronice. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către utilizator / vizitator.Orice persoană care accesează Site-ul și transmite date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site, utilizând serviciile oferite, își exprimă acordul în mod direct și neechivoc cu privire la următoarele:

6.1 prelucrarea acestor date și informații personale de către GOODPROFI S.R.L pentru cercetarea pieței;

6.2 Soluția GOODPROFI S.R.L a adresat solicitări, întrebări și plângeri (consultați pagina "Persoane de contact" de pe site);

6.3 alte acțiuni întreprinse de GOODPROFI S.R.L și permise de lege care nu sunt supuse aprobării de către beneficiar.

Profimedicine este înregistrată la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal sau este înregistrată.Natura informațiilor care pot fi completate de Utilizator / Vizitator / Membru se referă, în special, la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, metodele de utilizare a serviciilor Profimedicine sau utilizarea acestora. pot include alte informații strâns legate de utilizarea serviciilor solicitate, cum ar fi: istoricul personal, informațiile referitoare la sănătate, obiceiurile, preferințele, comportamentul, vocea, imaginea, genul, caracteristicile fizice / antropometrice, starea civilă,informații despre medicamente, alergii, boli cronice, intervenții medicale sau de altă natură, informații despre analize, rezultate de laborator, imagini de diagnostic, note medicale de examinare, dosare medicale și alte informații medicale conexe. Pentru a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor fi stocate și procesate în format electronic.Informațiile personale pe care le putem colecta sau stoca pot include, de asemenea, informații despre computerul sau dispozitivul mobil pe care îl utilizați, precum și despre browserul dvs. de internet, tipul de computer sau dispozitivul mobil și alte informații despre utilizarea site-ului Profimedicine (timp, efectuate pe site, au vizitat pagini sau alte informații pe care le introduceți pe site). Putem folosi informațiile pe care le furnizați în următoarele scopuri (sub rezerva restricțiilor legale aplicabile):

6.4 Pentru a vă trimite servicii

6.5 Îmbunătățirea calității serviciilor oferite

6.6 Vă informează când sunt disponibile actualizările site-ului.

6.7 Să promoveze și să promoveze site-ul și serviciile pentru tine

6.8 Pentru a îndeplini orice alte scopuri pentru care furnizați informații personale.

6.9 În alte scopuri pentru care ne dați consimțământul dvs.

Profimedicine nu va distribui, vinde sau închiria sub nicio formă informațiile persoanelor incluse în bazele noastre de date, cu excepția consimțământului dumneavoastră sau a unui apel în instanță.

7. Informații pentru utilizatori/vizitatori

Ca utilizator (vizitator), Profimedicine vă va recomanda: furnizați informații reale, complete și complete despre dvs. pentru a ajuta furnizorii de servicii să ofere consultanță și opinii personale. În calitate de proprietar al datelor personale furnizate, utilizați capacitatea de a menține, îmbunătăți și șterge datele transmise în orice moment.

8. Condiții de achiziție și prețuri

Sunteți de acord să plătiți toate comisioanele și taxele aferente Contului dvs. în conformitate cu termenii de facturare, comisioanele și tarifele în vigoare la momentul plății și plății taxei sau tarifului, cu excepția cazului în care taxele sunt plătite de altcineva (angajatorul dvs.) se oferă un cod de discount / promoțional oferit de Profimedicine sau partenerii săi, cu care veți beneficia de o reducere parțială sau totală a taxelor pentru perioada promoției sau a campaniilor de marketing pe care le-ați efectuat.Prin furnizarea de către Profimedicine a cărții dvs. de credit sau a contului PayU și a informațiilor de plată relevante, sunteți de acord că Profimedicine este autorizat să factureze imediat contul dvs. pentru orice taxe și taxe plătibile de GOODPROFI S.R.L menționate mai jos și că nu există nicio notificare ulterioară. sau consimțământul nu mai este necesar.Profimedicine își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce o nouă ierarhizare a angajamentelor în orice moment înainte de facturare pentru plata inițială sau pentru plățile viitoare datorate în conformitate cu acești Termeni de utilizare.
Profimedicine vă poate permite să achiziționați un acces nelimitat la anumite servicii specificate pentru o taxă fixă ​​pentru o taxă fixă ​​(comision de membru, taxă de acces, abonament, taxă de abonament, rată de abonament).Profimedicine vă va informa despre tariful pentru accesul la servicii, serviciile care fac obiectul taxei de membru și durata serviciilor aferente.
Taxa de membru va fi procesată în conformitate cu metoda de plată aleasă (card de credit, cont PayU sau alte metode afișate) înainte de a primi serviciul și perioada în care doriți să îl utilizați, care poate fi lunar, semestrial sau anual.
În timpul abonamentului, nu vi se va percepe o taxă suplimentară pentru niciun serviciu acoperit de tipul de abonament selectat.
În cazul unei majorări a taxei de membru, vă vom anunța în prealabil și vă vom întreba dacă doriți să continuați să accesați platforma și statutul de membru. Taxele de membru nu sunt rambursabile decât dacă Profimedicine încetează accesul la platformă, caz în care Profimedicine va oferi o rambursare proporțională a taxei de membru. Pentru a clarifica, Profimedicine va plăti o parte din plata în avans a taxei de membru corespunzând perioadei neutilizate rămase neutilizate din perioada plătită.Aveți posibilitatea să anulați un abonament în orice moment înainte de expirarea a 30 de zile calendaristice asociate unui abonament lunar sau abonamenului anual asociat cu 360 de zile, iar abonamentele selectate în mod diferit sunt reînnoite automat pe termen nedefinit, plata abonamentului automat pentru perioada selectată inițial în prima zi după expirarea abonamentului ales inițial clarificare: dacă nu anulați până în ultima zi a acțiunii, se consideră că sunteți de acord că abonamentul va fi reînnoit pentru aceeași perioadă, după ce plata va fi redusă la În funcție de metoda de plată este selectată.
În cazul în care doriți să anulați înainte de expirarea termenului pentru care ați plătit, sumele plătite nu vor fi rambursate. În cazul în care un serviciu de tip de abonament este de dorit după achiziționarea / optările oferite de terțe părți prin Profimedicine nu sunt suficiente sau nu sunt îndeplinite pentru niciun motiv, Profimedicine nu își asumă nicio obligație de a nu returna taxa de acces utilizatorilor platformei și va lua toate măsurile necesare situațiile în care se aplică dispozițiile existente în secțiunea 10 a acestor condiții.Profimedicine poate permite unei terțe părți (de exemplu unui angajator) să plătească taxe și / sau comisioane de membru pentru serviciile de informare furnizate unui utilizator sau unui grup de utilizatori. În aceste condiții, Profimedicine are un contract cu o terță parte, conform căruia numele terț și informațiile de contact, inclusiv adresa de e-mail a utilizatorului sau utilizatorilor care au acceptat să înregistreze Profimedicine pentru a primi servicii, vor fi plătite de către terți sau orice terță parte va plăti comisioane sau comisioane de membru. ei primesc. Opțiunile de plată vor fi determinate de ceilalți și Profimedicine.Profimedicine nu este o parte și nu are un acord de control între orice utilizator și un terț plătitor. Costurile serviciilor furnizate de terți nu scutesc utilizatorul de necesitatea de a îndeplini aceste condiții pentru termenii aferenți plății directe a comisioanelor sau comisioanelor cu excepția.Profimedicine poate informa utilizatorii despre orice schimbare sau reziliere a cheltuielilor terților. Utilizatorii terminați pot continua să utilizeze platforma Profimeidicine dacă plătesc comisioane de membru. După acceptarea / selectarea serviciului / abonamentului dorit de Utilizator, prin efectuarea plăților corespunzătoare pentru serviciul solicitat, Profimedicine va lua toate măsurile necesare pentru a facilita accesul cât mai curând posibil la serviciile oferite de Terți.În plus, Profimedicine, fără o notificare prealabilă, își rezervă dreptul de a suspenda contul / accesul la platformă în cazul încălcării de către Utilizatori sau Furnizori a acestor Termeni. În cazul în care utilizatorul înțelege că are nevoie să înlocuiască furnizorul de servicii, Profimedicine ste obligat să furnizeze utilizatorului un alt furnizor de servicii cât mai curând posibil.

9. Modificări ale politicii confidențiale

Modificările acestei politici de confidențialitate care vor apărea pe parcurs vor fi publicate pe acest site fără notificare prealabilă.
Termenii și condițiile constituie, în general, un acord între dvs. și compania GOODPROFI S.R.L. cu privire la utilizarea www.profimedicine.com
Profimedicine își rezervă dreptul de a revizui și actualiza aceste reguli în orice moment fără notificare prealabilă sau acceptare prealabilă de către utilizatori.

10. Notificari,reclamații

Dacă credeți că viata ta personală a fost încălcată, ați fost insultată, ați suferit de demnitate personală ca urmare a furnizării de servicii de către terți care oferă sfaturi, opinii sau alte informații medicale, puteți să contactați GOODPROFI S.R.L. cât mai curând posibil, prin notificare scrisă către companie sau pe pagina CONTACT SITE sau prin e-mail.Nu vom recurge la represalii și nu vă vom pedepsi pentru depunerea unei plângeri. În situațiile descrise mai sus, Profimedicine joacă un rol intermediar în notificarea / reclamația către terți care oferă serviciile pe care le-ați solicitat. Profimedicine nu poate aplica o sancțiune disciplinară sau financiară. Furnizori de servicii, și nu sub formă de obligații contractuale între părți

11. Licență

Puteți dezactiva contul dvs. oricând, din orice motiv, direct din contul SITE sau prin trimiterea unui e-mail la goodprofi.com@gmail.com. Profimedicine poate anula sau anula în orice moment folosirea site-ului / contului dvs. din orice motiv. În conformitate cu legislația în vigoare, Profimedicine își rezervă dreptul de a salva, șterge sau distruge toate mesajele și materialele postate sau încărcate pe site în conformitate cu procedura de arhivare internă și / sau politica de distrugere a conținutului.

12. Dispoziții finale

Nu aveți dreptul să transmiteți sau să transferați acești Termeni, integral sau parțial, fără acordul prealabil scris al Profimedicine. Acești Termeni constituie întregul acord și acordul deplin între părți cu privire la obiectul lor și înlocuiesc și înlocuiesc toate acordurile sau obligațiile anterioare sau simultane cu privire la obiectul respectiv. În aceste condiții, termenii "include" și "include (e)" vor însemna "inclusiv, fără limitare".

 

13.  TERMENI SI CONDITII PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI DE VIDEO-EVALUARE (TELEMEDICINA)

13.1  Video-evaluarile disponibile prin platforma Profimedicine  reprezinta servicii de Telemedicina si se desfasoara direct intre pacient si medic.

Comunicarea video, audio si text, se desfasoara strict prin intermediul website-ului www.profimedicine.com , la adrese de internet generate unic pentru fiecare sesiune, comunicate medicului si pacientului si este criptata in ambele directii.

Comunicarea video si audio nu este inregistrata sau stocata in nici un fel de catre Profimedicine.

Este interzisa inregistrarea prin orice alte mijloace tehnice de catre oricare din participanti (medic sau pacient) a sesiunii video sau audio, deoarece incalca drepturile legale ale partii care este inregistrata fara a avea cunostinta despre acest lucru, si fara a-si da accordul pentru a fi inregistrata.

Atat medicul cat si pacientul trebuie sa detina un cont pe platforma Profimedicine  pentru a putea accesa pagina de video-evaluare, si este necesara autentificare cu nume de utilizator si parola pentru a asigura securitatea.

13.2. Acest serviciu nu inlocuieste consultul medical de specialitate din cabinet. Specialitatile disponibile prin aceasta platforma de video-evaluare sunt limitate la cele care pot permite medicului sa efectueaze o evaluare doar pe baza informatiilor digitale la care poate avea acces prin acest canal de comunicare limitat, si exista limitari in prinvinta posibilitatilor de a oferi un diagnostic pacientului.

Pacientul este responsabil sa ofere informatii cat mai complete si corecte asupra starii sale de sanatate, tratament, rezultate anterioare, alte afectiuni sau istoric medical, si intelege ca evaluarea si recomandarile primite din partea medicului prin platforma de video-evaluare se vor baza strict pe informatiile primite de la pacient, neavand posibilitatea unui consult fizic, sau accesul la un istoric medical complet al pacientului (altul decat cel pe care pacientul este dispus sa il comunice medicului in cadrul sesiunii). Medicul își declină orice responsabilitate daca pacientul nu respectă recomandarile primite, sau dacă informațiile primite de la pacient au avut omisiuni sau au fost false.

Serviciile de video-evaluare vor fi utilizate doar pentru afecțiuni care nu reprezintă o urgență medicală. Pentru situațiile in care afecțiunea este o urgentă medicală, pacientul poate apela serviciile de urgență la numărul 112.

Inaintea sesiunii de video-evaluare, și în timpul ei, pacientul poate trimite catre medic informații despre istoricul medical, inclusiv să atașeze fișiere care să prezinte rapoarte medicale sau rezultate ale unor analize efectuate anterior.

In timpul, sau dupa sesiunea de video-evaluare, medicul va putea sa completeze un raport de evaluare, care va contine si recomandarile sale pentru pacient. Acestea pot contine, in functie de decizia medicului, si recomandari de tratament cu medicamente, insa limitat la medicamentele din categoria OTC. Recomandarile nu reprezinta o rețetă, și nu pot contine medicamente care se eliberează doar pe baza de rețetă.

Tot in timpul sesiunii de video-evaluare,poate exista si recomandarea de a efectua si alte servicii medicale sau investigatii (in locatii fizice ale clinicii, sau la laboratoare de analize sau imagistica) precum si recomandari de a efectua alte video-evaluari, pentru o alta specialitate sau pentru un control de evaluare a rezultatelor recomandarilor primite.

Platforma Profimedicine, prin serviciul de video-evaluare, pune la dispozitie partilor participante (medic si pacient) un canal prin care acestia pot face schimb de informatii, pe baza carora, medicul transmite pacientului o recomandare. Responsabilitatea pentru informatiile schimbate revine strict partilor (medic si pacient participanti la video-evaluare). Responsabilitatea asupra recomandarii transmise revine medicului, insa Pacientul intelege si este de accord ca aceste recomandari sunt acordate doar in urma informatiilor limitate la care medicul a avut acces.

 

13.3. Pentru accesarea acestui serviciu, atat medicul cat si pacientul trebuie sa detina o conexiune la internet de pe un dispozitiv Desktop, Tabletă sau Telefon cu sistem de operare Windows, Ubuntu sau Apple MacOS, un browser compatibil (Internet Explorer versiune>10, Google Crome, Opera, Firefox, Safari), sau un dispozitiv mobil Android sau Apple.

Profimedicine  nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice situatie in care comunicarea nu este posibila (total sau partial) sau pentru calitatea comunicarii audio si video. In cazul in care sesiunea de video-evaluare nu s-a putut desfasura din motive tehnice, si costul sesiunii a fost achitat de catre pacient, Profimedicine  va face tot posibilul sa reprogrameze sesiunea de video-evaluare, insa nu poate oferi garantii asupra acestui lucru, sau al datei si orei urmatorului slot disponibil. In cazuri exceptionale, daca pacientul nu are capabilitatile tehnice pentru a participa la serviciu, intelege si este de accord ca serviciul sa se poate desfasura doar telefonic.

13.4. Conditiile de anulare a unei programari la serviciul de video-evaluare, si cele de plata online, precum si cele de returnare a contravalorii serviciilor, respecta conditiile generale de utilizare a serviciilor Profimedicine, asa cum sunt descrise in termenii si conditiile generale disponibile pe aceasta pagina.

Pentru orice alte informatii comunicate intre pacient si medic in cadrul acestui serviciu, precum si documentelor transmise intre pacient si medic, se aplica conditiile generale de protectia a datelor si de pastrarea confidentialitatii.

Toate drepturile pacientului in legatura cu datele sale cu caracter personal, pentru acest serviciu de video-evaluare, vor fi respectate conform legislatiei in vigoare, asa cum este precizat si in capitolul 8 al acestor Termeni si conditii.

Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni si Conditii si Politica de confidentialitate.